Restauració de la Font de l’Or de Lorca (Múrcia)

 In Sin categorizar

Lorca recupera un senyal d’identitat històrica, social i cultural gràcies a la finalització dels treballs de recuperació de la Font de l’Or

El passat 7 de Setembre de 2.017, es van donar per concloses les Obres de Restauració de la Font de l’Or, que han tingut una durada de 4 mesos i que ha suposat la recuperació, no solament de la mateixa, sinó del seu entorn que estava totalment destruït i deteriorat des de les passades riuades del 2.012.

Aquesta antiga font, en desús i enterrada des de feia massa temps, havia perdut una gran quantitat de carreus, i uns altres havien estat reutilitzats per reconstruir el mur de contenció després d’ella, a més de tenir una fila completa de carreus sota terra. No solament la font, sinó també el seu entorn, es trobava totalment abandonat i colonitzat per la vegetació i els animals, per la qual cosa va ser necessària una intervenció integral en l’entorn.

Després d’una primera intervenció d’estudi històric-arqueològic, es va realitzar una planimetria completa de cadascuna de les zones i elements de l’espai, i es va realitzar el buidatge de les terres acumulades sobre el solado de l’antiga font mitjançant excavació arqueològica manual, per evitar danyar les restes enterrades. Després d’assegurar i intervenir el terreny i els murs de contenció, reforçant o reconstruint les parts danyades o perdudes, es va intervenir la font pròpiament aquesta: les seves arquetes, pous i xarxa de desguàs, les seves canelles, murs, got, pilón i abrevadero. També s’ha reproduït el paviment amb llambordes semblants al del paviment original, i s’ha reacondicionado l’espai urbà amb nova il·luminació i la plantació d’arbustos aromàtics autòctons.

En tots aquests treballs s’han emprat les tècniques tradicionals de construcció que encara romanien en la factura de la font i el seu espai, recuperant la seva fisonomia conforme a l’original, encara que assegurant amb les tècniques actuals una òptima conservació en el futur i resistència als factors mediambientals.

Mitjançant tots aquests treballs, s’ha aconseguit recuperar una de les fonts més importants de la ciutat de Lorca, greument maltractada per les crescudes del riu i els trencaments dels pantans, que en el passat es va mantenir per la seva gran utilitat i que actualment hem de protegir per la seva importància com a senyal d’identitat cultural (veure mes informació)

Fuente del Oro

fuente-oro-pedro-menchon-1925-archivo-municipal

Fuente del Oro. Archivo de Lorca. 1925 Pedro Menchón.

 

 

 

 

 

placio-enrique-iv-segoviaobras-colegio-valle-del-guadalentin