Política de Qualitat i Medi ambient

La Política de Qualitat definida per la Gerència de LORQUIMUR, S.L., l’activitat principal de la qual és la restauració i rehabilitació d’edificis, fixa com a objectiu prioritari la determinació dels requisits del client i la seva satisfacció, per traduir-ho en una millora contínua dels seus productes, mitjançant una gestió optima dels seus recursos humans i tècnics orientada sempre cap al compliment de les necessitats i expectatives del client.

Aquesta Política de Qualitat serà sempre adequada a les necessitats de l’empresa i dels clients.
La nostra Política de Qualitat se centra en tres pilars bàsics:

1 .Millorar contínuament l’eficàcia del nostre sistema de treball i qualitat.

Aconseguir els majors nivells de satisfacció dels nostres clients, renovant contínuament el nostre sistema de treball i gestió.

Desenvolupar i mantenir un esforç de grup, posant èmfasi a augmentar la capacitat de LORQUIMUR i a incrementar la seva competitivitat al mercat a través de la millora en la qualitat i el respecte en el Medi ambient.


2. Per a això ens comprometem a:

      A dirigir els nostres esforços per aconseguir la satisfacció de les necessitats i expectatives de totes les parts interessades, promovent la qualitat en tots els nivells de l’empresa.

       Detectar els nostres errors, evitant la seva aparició, i si apareixen, solucionar-los immediatament, per obtenir un nivell d’excel·lència en el nostre treball.

Informar dels problemes que detectem, suggerint i aplicant millores.

Vetllar pel sanejament constant del sistema administratiu-financer de la nostra empresa.

       Implementar els recursos tècnics i humans per millorar les condicions tècniques, de seguretat i ambientals dels nostres llocs de treball

       Assessorament als nostres clients des del Departament Tècnic de l’empresa..

       Estem compromesos en la prevenció de la contaminació que nostres activitats o productes poguessin produir en el nostre entorn mediambiental, posant els mitjans necessaris perquè el possible impacte que la nostra activitat genera sigui el menor possible. Tot això es complementen amb un respecte, basat en el gelós compliment de la legislació vigent en matèria de qualitat i medi ambient, i el compliment amb els requisits que ens són aplicable pel desenvolupament de la nostra activitat.

Lorca, a 01 de setembre de 2017

Gines Méndez

CEO de LORQUIMUR, S.L